Werkwijze

Aanmelding

Meestal vindt verwijzing naar LeF plaats via de huisarts of het CJG. Bij de huisarts heeft u een verwijzing ontvangen, waarna u telefonisch of via het contactformulier via de website contact opneemt voor de aanmelding. Wanneer er spraken is van verzekerbare zorg heeft u altijd een schriftelijke verwijzing nodig van de huisarts, kinder- of jeugdarts, andere medisch specialist of Centrum jeugd en gezin.
Aan de telefoon zullen uw persoonlijke gegevens genoteerd worden met de aanmeldingsreden. Als er plaats is, kan er een afspraak gemaakt worden voor het eerste intakegesprek, zoniet hoort u wanneer er wél een intake mogelijk is.

Het intakegesprek

Het eerste gesprek is een wederzijds kennismakingsgesprek. Ik geef informatie over wie ik ben en over mijn manier van werken. Ik stel vragen over de aanmeldingsklachten of problemen en informeer naar de achtergrond ervan. Daarnaast wil ik een beeld krijgen over jou als persoon en over je familiegeschiedenis. Op grond van deze informatie en wederzijdse klik bekijk ik of ik je kan helpen.

In het eerste gesprek bespreek ik ook, aan de hand van uw klachten en de mate van ernst van deze klachten, welke zorg nodig is. Extra diagnostiek vindt plaats middels de HONOS+ vragenlijst.

De zorgverzekeraars vragen daarnaast dat de behandeling gemonitord (ROM) wordt door het invullen van een korte vragenlijst aan het begin en einde van de behandeling, de OQ voor volwassenen en de SDQ voor kinderen. Ik zal u deze lijst aan het begin en eind van de behandeling sturen en u vragen deze in te vullen.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat niet alle problematiek valt onder verzekerde zorg. Relatieproblemen (ouder-kind en partner), werk gerelateerde problemen, aanpassingsstoornissen, echtscheidingsproblematiek en rouw vallen niet onder verzekerde zorg. Bij deze problemen kan ik u wel helpen maar daarvoor krijgt u dan een rekening thuis gestuurd. Het tarief voor deze zorg is 112,50 euro per gesprek van 60 minuten.

Als we een behandeling gaan starten zullen we behandeldoelen opstellen en een methodiek kiezen hoe we die behandeling vorm gaan geven. We leggen dit vast in een behandelplan. Dit plan evalueren we halverwege en aan het eind van een behandeling. Als ik je niet kan helpen, zal ik wel samen met jou proberen te zoeken naar een plek waar je wel passende hulp kan ontvangen.

Bij het eerste gesprek graag de verwijzing van de huisarts, je verzekeringspasje en ID bewijs meenemen!

Ontstaan van problemen

 Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan of in stand houden van een probleem. Ik kijk hierbij naar de volgende factoren: kind/persoonsfactoren (aanleg, temperament, ontwikkelingsmogelijkheden), ouderfactoren (persoonlijkheid, eigen geschiedenis), gezinsfactoren (gezondheid, echtscheiding, overlijden, werksituatie), omgevingsfactoren (school, buurt, familieomstandigheden etc.) en opvoedingsfactoren (hoe wordt met het kind en het probleem omgegaan).

LeF
Lea’s eerstelijns Familiepraktijk
Burgemeester de Withstraat 15 B
3732 EH de Bilt