Kwaliteit

BIG register en lidmaatschap beroeps verenigingen

Ik ben ingeschreven als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) in het BIG-register. Dit is een overheidsregister voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het register geeft aan dat de titel van overheidswege beschermd is en dat de drager deskundig is op een bepaald terrein van de gezondheidszorg. Mijn BIG inschrijfnummer is 29063334825. Als GZ-psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Alleen in enkele uitzonderingsgevallen, denk aan levensgevaar of kindermishandeling, heb ik de plicht een melding te doen. Als jij en je huisarts daar prijs op stellen, zal ik aan het begin en aan het einde van de behandeling een brief met behandelinformatie versturen.

Naast GZ-psycholoog ben ik ook geregistreerd als registerpsycholoog NIP, gespecialiseerd Kinder en Jeugd psycholoog. Mijn NIP registratienummer is 00217466.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:
* NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, www.psynip.nl
* VCW, Vereniging van Contextueel werkenden en therapeuten, www.contextueelwerkers.nl
* VEN, Vereniging EMDR Nederland, www.emdr.nl
* NvGzP, Nederlandse vereniging voor GZ-psychologen, www.nvgzp.nl

Samenwerking collegae

Binnen de gemeente de Bilt werk ik samen met de collegae  psychologen en psychotherapeuten en de kinder en jeugd psychologen en therpeuten,
 

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening, de rekening of andere dingen. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Mochten we er niet uitkomen, dan heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

LeF maakt gebruik van de Klachten-en geschillenregeling van P3NL
(Postbus 8003 – 3503 RA Utrecht, 030-6868731). Indien u meer informatie wil is hierover op de praktijk zowel een folder als een klachtenformulier aanwezig.

U kunt ook gebruik maken van de klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Zie www.psynip.nl voor meer informatie of bel (020) 410 62 22.

Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg ,
bel 070- 3813700.