Actueel nieuws

Corona nieuws

Ook al hebben we nauwelijks meer te maken met de impact van de Corona maatregelen, als  praktijk blijf ik alle “gezond verstand” voorzorgsmaatregelen treffen die door het RIVM en de regering eerder werden voorgeschreven. Dit betekent dat wanneer er bij u als cliënt, ouder, kind of jongere, spraken is van verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, ik u vraag om niet naar de praktijk te komen of hierover van te voren contact op te nemen. Mocht er door ziekte en of uitval geen face to face contact mogelijk zijn,  kan ook worden gekozen voor behandelcontacten via (beeld) bellen. Ik probeer te zorgen voor continuïteit in het zorgtraject.

Mochten er hier vragen over zijn dan kan u altijd mailen, bellen of een berichtje sturen.

Vakanties

De praktijk is gesloten van 16 februari  tot 26 februari 2024.  De praktijk zal ook gesloten zijn vanaf 8 mei tot 13 mei 2024, van 14 juni tot 26 juni 2024 en van 22 juli tot 14 augustus 2024. U kunt een bericht achter laten via het contact formulier op de website, een mail sturen met een terugbel verzoek of uw naam op de voice mail achter laten. Zet u geen privacygevoelige informatie op de mail aub. Voor calamiteiten verwijs ik u naar uw eigen huisarts.  Mijn collegae Hanneke de Ridder van de Ridder Psychologie en/of Lonneke Goedman van Praktijk Op maat gemaakt kunnen evt uw vragen beantwoorden en zijn als waarnemende collegae bereikbaar.

Wachtlijst

Op dit moment heeft LeF een aanmeldstop.  Mijn collegae Hanneke de Ridder (met praktijk de Ridder Psychologie werkzaam in hetzelfde pand) en Lonneke Goedman (met praktijk op Maat gemaakt), beiden ook GZ-psychologen hebben mogelijk wel ruimte om een behandeling te starten. Hun telnrs en mailadressen luiden:
Hanneke: 06-54775732
hanneke@deridderpsychologie.nl

Lonneke: 06-40502154
Lonneke@praktijkopmaatgemaakt.nl

Wet algemene verordering gegevens
bescherming (AVG)

Alle informatie die wij van u krijgen valt onder de privacywet en is dus vertrouwelijk. Dat betekent dat we geen informatie aan derden zullen verstrekken zonder uw toestemming. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
LeF heeft een privacystatement hoe er wordt omgegaan met uw gegevens in het kader van de AVG. LeF voldoet aan alle eisen die gesteld zijn in de nieuwe wet die gericht is op het beschermen van persoonsgegevens. In het privacystatement kunt u lezen hoe LeF hier intern en extern mee omgaat.

Kwaliteitsstatuut

Alle zorgaanbieders dienen te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Ook LeF heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is opvraagbaar bij LeF.

Openingstijden

Op maandag, woensdag en in oneven weken op donderdag is de praktijk goed bereikbaar. Op overige dagen kan wel de voicemail ingesproken worden of het contactformulier op deze website verstuurd worden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Tijdens vakanties of vrije dagen kunt u voor dringende zaken die niet kunnen wachten contact opnemen met uw huisarts of mijn waarnemers, Hanneke de Ridder, GZ -psycholoog, op telnr. 06-54775732 of Lonneke Goedman, op telnr 06-40502154

Vergoedingen kind & jeugd in 2023

Jeugdwet

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). LeF heeft een contract met de gemeenten de Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Staat het kind of de jongere ingeschreven in één van deze gemeentes dan brengt LeF de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de betreffende gemeente. Een verwijzing van de huisarts, kinder- of jeugdarts of een verwijzing door het Centrum Jeugd en Gezin, is hierbij wel noodzakelijk.

Bent u elders woonachtig, maar wilt u wel van het zorgaanbod van LeF gebruik maken, dan wordt hiervoor een vast uurtarief in rekening gebracht (het zogenaamde onverzekerde product). Mocht u de kosten voor de behandeling liever zelf dragen dan is dat ook mogelijk en is een verwijzing niet nodig.

* Sommige problematiek wordt NIET vergoed door de zorgverekeraars. Is er sprake van relatieproblemen  (zowel ouder -kind of partner), opvoedingsproblemen, een burn-out of andere werkproblemen, rouwproblematiek of aanpassingsproblemen, dan heet dat  een OVP (”onverzekerde prestatie” of “overig product”). U kunt er kosteloos mee naar uw huisarts of praktijk- ondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Bij deze problemen blijf ik, als GZ-psycholoog in de basis GGZ, u natuurlijk wél kunnen helpen, maar moet u die hulp zelf betalen. Eens in de maand krijgt u een rekening thuisgestuurd.

Hulp wordt alleen vergoed door de zorgverzekeraar wanneer er spraken is van een DSM-5 diagnose **.

** De DSM-5 is een classificatie van psychische stoornissen op basis van symptomen.

Het eigen risico voor clienten vanaf 18 jaar blijft in 2024: 385 euro. De eerste 385 euro aan medische kosten betaalt u dus zelf.

 

Zie voor meer informatie over financiën en vergoedingen het tabblad Tarieven op deze website.