ROM Vragenlijst

OQ voor volwassenen en SDQ voor kinderen

De behandeling wordt gemonitord (ROM) door het invullen van een korte vragenlijst aan het begin en einde van de behandeling. Ook tijdens de behandeling wordt deze vragenlijst soms gebruikt om te onderzoeken of behandeling aanslaat en er het juiste gedaan wordt. LeF gebruikt hiervoor de OQ (volwassenen) en de SDQ (kinderen en jongeren). Deze vragenlijsten onderzoeken hoe u zich gevoeld heeft (OQ) of het gedrag van uw kind ervaren heeft (SDQ). Deze vragenlijsten worden digitaal in een beveiligde omgeving verstuurd en ingevuld.