Wanneer hulp

Wanneer psychologische of orthopedagogische hulp nodig?

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in het omgaan met anderen. Soms lukt het gewoon niet er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp van een psycholoog nodig zijn. En dat geldt ook voor kinderen en pubers met psychische problemen en/of gedragsproblemen.

Is er sprake van:

 • Gezins- en of relatieproblematiek?
 • Gedrags-, emotionele en of opvoedingsproblemen?
 • Levensfaseproblematiek?
 • Ongecompliceerde ADHD?
 • Autismespectrum stoornissen?
 • Problemen mbt echtscheiding en opnieuw samengestelde gezinnen?
 • Kinderen van ouders met psychiatrische problemen?
 • (Faal) Angst en paniekklachten?
 • PTSS en of klachten na onverwerkte traumatische gebeuretnissen?
 • Depressieve klachten of somberheid?
 • (Verwerking van een) traumatische gebeurtenis?
 • Problemen na het overlijden van een naaste?
 • Problemen in de omgang met anderen, relaties en vriendschappen?
 • Overbelasting door de zorg voor een ziek familielid?
 • Emotionele problemen na grote veranderingen (geboorte, verhuizing, baanwisseling, ontslag etc)
 • Een combinatie van bovenstaande

Dan kan LeF u of jou verder helpen!

Bij ernstige verslavingsproblemen, acute suïcidaliteit, psychosen of acute crisissituaties kan LeF u of jou niet helpen. Neem contact op met je huisarts of zo nodig het noodnummer van de huisarts voor verdere hulp.

Als je twijfelt of de praktijk je kan helpen, neem dan vrijblijvend contact op.