Tarieven

Tarieven, vergoedingen door zorgverzekeraar en betalingen

Vergoedingen Kind & Jeugd in 2024

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd ggz (tot 18 jaar) zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering maar wordt gefinancierd door de gemeentes. LeF heeft een contract met de gemeenten de Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Woont de jeugdige cl in één van deze gemeentes dan brengt LeF de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de betreffende gemeente. Een verwijzing van de huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin, is hierbij  noodzakelijk. Bent u elders woonachtig, maar wilt u wel van het zorgaanbod van LeF gebruik maken, dan wordt hiervoor een vast uur tarief in rekening gebracht (het zogenaamde onverzekerde product). Mocht u de kosten voor de behandeling liever zelf dragen dan is dat ook mogelijk en is een verwijzing niet nodig.

In 2024 bedraagt het OVP tarief 130,00 euro voor een consultgesprek van 60 minuten. Dit bedrag is gekoppeld aan de NZA tarieven.  Bij onderzoeken en andere afspraken, zoals evaluatiegesprekken bij het Centrum, Jeugd en gezin , thuis en schoolbezoeken, wordt ook dit uurtarief aangehouden.

Vergoedingen Volwassenen in 2024

LeF heeft ook in 2024 met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierbij het overzicht van deze zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis zorgverzekeringen, Pro Life, OZF, Interpolis, FBTO en de Friesland
 • Menzis: Menzis, Ander Zorg, Azivo
 • CZ: CZ, OHRA, DELTA LLOYD
 • VGZ:  VGZ, IZZ, IZA,  Bewuzt, MVJP, Unive, Zekur, Stichting ziektekostenverzekerring Krijgsmacht, Zorgzaam Verzekerd, IZA en UMC
 • ONVZ, PNO zorg, VVAA,Jaah
 • DSW, STAD Hollanden In Twente
 • Zorg en Zekerheid en AZVZ
 • ASR, de Amersfoortse en Ditzo
 • Aevitae onder Caresq

Bij Psychologen zonder contracten met zorgverzekeraars, wordt door de zorgverzekeraars niet altijd 100% van de totale kosten van een behandeling vergoed. Vaak gaat het om slechts 50-80% vergoeding van de totale kosten.

HET ZORGPRESTATIEMODEL

Nieuwe financiering van behandeling in de GGZ

Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per 1 januari 2022 is er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC’s en ZZP’s vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Een maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit was zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel Beroepsverenigingen meerdere keren hebben aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.

De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC. Deze consulten worden per maand efactureerd naar uw zorgverzekeraar.

Hoe lang een behandeling zal gaan duren en daarmee ook hoeveel consulten in rekening zullen worden gebracht zal afhangen van de zogenaamde zorgvraagtypering. Deze zorgvraagtypering is bedoeld om de zorgbehoefte van de cliënt transparant te maken en geeft een beeld van de zorgzwaarte en inzet van de zorg. De zorgvraagtypering is een combinatie van 21 zorgclusters in combinatie met diagnosehoofdgroepen uit DSM 5. Een voorbeeld van een zorgcluster is ‘psychische aandoening met lichte problematiek’, de voornaamste diagnosehoofdgroepen daarbij zijn depressie en angst.

De zogenaamde HoNOS+ vragenlijst die door de behandelaar samen met u zal worden ingevuld is leidend voor deze zorgzwaartetypering. Indien er bij u sprake is van een lichte tot matige, niet complexe psychische stoornis, dan komt u in aanmerking voor een behandeling binnen de generalistische basis ggz. Bij LeF zal het waarschijnlijk zijn dat er bij onze cliënten sprake is van een zorgvraag die verband houdt met een psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is of sprake geweest is van verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties. Dit betekent dat er waarschijnlijk sprake zal zijn voor behandeling in de BGGZ van een zorgvraag type 1, 2, 3 of 4. Elk zorgvraagtype kent een te verwachten behandelduur.

Het eigen risico voor clienten vanaf 18 jaar blijft in 2024: 385 euro. De eerste 385 euro aan medische kosten betaalt u dus zelf.

De volgende stoornissen/aandoeningen worden niet vergoed vanuit de GB GGZ:

 • opvoedings en faseproblematiek
 • rouwproblematiek
 • aanpassingsstoornis
 • burn out/ werk gerelateerde problematiek
 • relatieproblematiek (ouder-kind en partner)

Bij géén vergoeding door de zorgverzekeraar, zogenaamde OVP (overige producten)  ontvangt u iedere maand een factuur voor de sessies van de betreffende maand en dient u het bedrag van de factuur binnen 14 dagen over te maken op betreffende  bankrekeningnummer tnv LeF.

Vergoeding door verzekeraar

Wanneer de verzekeraar vergoedt, omdat er sprake is van een DSM-5 diagnose, worden de facturen [van de consulten per maand ingediend bij dezorgverzekeraar. De zorgverzekeraar brengt vervolgens het eventuele nog openstaande deel van het eigen risico bij u in rekening.

Afzegging

Het afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te geschieden. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak of het niet komen opdagen, wordt er een no show tarief in rekening gebracht.

LeF
Lea’s eerstelijns Familiepraktijk
Burgemeester de Withstraat 15 B
3732 EH de Bilt